Střední škola, Základní škola a Mateřská škola

Přerov, Malá Dlážka 4

  
  
  

MENU

březen

  5. 3. - 6. 3. Školení - Čtenářská gramotnost, Ostrava

  9. 3.  Projektový den - Kočičí zahrada - ZŠS

14. 3.  Muzikoterapie - ZŠS

14. 3.  Metodické srdužení, práce s programem Alf - 1. stupeň

20. 3.  Školení zdravotníků

23. 3.  Projektový den - Den vody - celá škola

23. 3.  Stolní tenis hoši - okresní kolo Kojetín

24. 3.  Metodický seminář a e-twinning 

28. 3.  Projektoý den - Velikonoční zvyky a tradice - ZŠS

28. 3.  Projektový den - Hody, hody doprovody - hry, zvyky a tradice v tělocvičně - 1. stupeň

28. 3.  Vybíjená dívky - okresní kolo Lipník nad Bečvou

28. 3.  Projektový den - Velikonoce - 2.stupeň 

29. 3. - 2. 4. - Velikonoce